Brošura “RP MAP”

Informativno-edukativna brošura koja daje osvrt na neophodnost izrade štampanih i web biltena ,,RP MAP” (River Pollution Map) je dio projektnih aktivnosti NVU „Građanski aktivizam” na istoimenom projektu koji je podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond-a).

Sadašnja situacija u Crnoj Gori vezana za problematiku tačkastih i difuznih izvora zagađenja vodotoka ukazuje na to da je nivo saznanja o ovim izvorima zagađenja i njihovom negativnom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi zadovoljavajuća unutar naučnih i stručnih institucija u državi. Međutim, nivo saznanja unutar prosječne populacije je na relativno niskom nivou i u bliskoj budućnosti je neophodno pokrenuti nacionalne programe edukacije i obrazovanja stanovništva.

Upravo ova konstatacija je bila je motiv za osmišljavanje i realizaciju navedenog projekta.

Pripremljeni materijal ima za cilj podizanje nivoa svijesti o prepoznavanju i neophodnosti identifikacije tačkastih i difuznih izvora zagađenja vodotoka na nivou šire populacije, čime se daje svojevrstan doprinos edukaciji stanovništva u pogledu razumijevanja štetnosti ovih izvora.

Brošura je dostupna na sledećem linku:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *