rpmap.com

Aktuelnosti
image0 (17)
Brošura “RP MAP”
Informativno-edukativna brošura koja daje osvrt na neophodnost izrade štampanih i web biltena ,,RP MAP” (River Pollution Map) je dio projektnih aktivnosti NVU „Građanski aktivizam”...
Pročitaj više
image0 (89)
Kontrolna terenska analiza i markiranje
Sprovedena je prva, druga i kontrolna terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici, tokom koje je identifikovano preko 30. neformalnih deponija, što je bilo u skladu...
Pročitaj više
image-3
Web portal služi za podizanje svijesti o odlaganju otpada i zaštiti životne sredine - "prijavite nelegalnu deponiju"
Ovaj portal predstavlja ključni korak u našim naporima da podignemo svijest o važnosti pravilnog upravljanja otpadom i očuvanja naše životne sredine i dio je projektne aktivnosti na...
Pročitaj više
image-2
Rezultati desk istraživanja
Dvije najveće rijeke na teritoriji Glavnog grada Podgorice su Zeta i Morača. Rijeka Zeta je desna pritoka rijeke Morače i po veličini svog sliva je velika rijeka. Rijeka Zeta teče...
Pročitaj više
image-1
Uspješno završena izrada biltena za mapiranje otpada i zagađenja voda, uz terenski obilazak vodotoka
Nakon temeljne pripreme desk analize stanja, naši specijalisti za zaštitu životne sredine su zajedno sa ciljnom grupom pristupili terenskom analiziranju riječnih tokova Morače i Zete,...
Pročitaj više
image
Uspješno sprovedene edukativne aktivnosti o zaštiti životne sredine
Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost o uspješno sprovedenim edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti životne sredine, a koje su predvidjene projektom “RP Map”. Kroz...
Pročitaj više
3af7b61952428095e628e18ab0ba07a8
Sprovedena kontrolna terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici
Sa zadovoljstvom obavJeštavamo o rezultatima sprovedene kontrolne, terenske inspekcije riječnih korita Morače i Zete u Podgorici. Ova akcija je dio naših nastojanja da očuvamo naše...
Pročitaj više
471627403
Sprovedena terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici
Sa zadovoljstvom obavJeštavamo o rezultatima nedavno sprovedene terenske inspekcije riječnih korita Morače i Zete u Podgorici. Ova akcija je dio projektnih aktivnosti na projektu “RP...
Pročitaj više
iiiiiii1111
Edukacija mladih ekoloških aktivista U SEŠ "Mirko Vešović" u Podgorici
U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SEŠ “Mirko Vešović”. Cilj ove edukacije bio je osvijestiti učenike...
Pročitaj više
iiii
Edukacija mladih ekoloških aktivista u SSŠ "Ivan Uskoković" u Podgorici
U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SSŠ “Ivan Uskoković”. Edukacija je imala za cilj podizanje svijesti...
Pročitaj više

budite savjesni, SPASIte SVIJET
PRIJAVIte NELEGALNU DEPONIJU

Nelegalnu deponiju možete prijaviti tako što kliknete na dugme i popunite formu. Vaša zemlja će vam biti zahvalna!