AKTUELNO

Aktuelnosti
image0 (17)
Brošura “RP MAP”
Informativno-edukativna brošura koja daje osvrt na neophodnost izrade štampanih i web biltena ,,RP MAP” (River Pollution Map) je dio projektnih aktivnosti NVU „Građanski aktivizam”...
Pročitaj više
image0 (89)
Kontrolna terenska analiza i markiranje
Sprovedena je prva, druga i kontrolna terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici, tokom koje je identifikovano preko 30. neformalnih deponija, što je bilo u skladu...
Pročitaj više
image-3
Web portal služi za podizanje svijesti o odlaganju otpada i zaštiti životne sredine - "prijavite nelegalnu deponiju"
Ovaj portal predstavlja ključni korak u našim naporima da podignemo svijest o važnosti pravilnog upravljanja otpadom i očuvanja naše životne sredine i dio je projektne aktivnosti na...
Pročitaj više
image-2
Rezultati desk istraživanja
Dvije najveće rijeke na teritoriji Glavnog grada Podgorice su Zeta i Morača. Rijeka Zeta je desna pritoka rijeke Morače i po veličini svog sliva je velika rijeka. Rijeka Zeta teče...
Pročitaj više
image-1
Uspješno završena izrada biltena za mapiranje otpada i zagađenja voda, uz terenski obilazak vodotoka
Nakon temeljne pripreme desk analize stanja, naši specijalisti za zaštitu životne sredine su zajedno sa ciljnom grupom pristupili terenskom analiziranju riječnih tokova Morače i Zete,...
Pročitaj više
image
Uspješno sprovedene edukativne aktivnosti o zaštiti životne sredine
Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost o uspješno sprovedenim edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti životne sredine, a koje su predvidjene projektom “RP Map”. Kroz...
Pročitaj više
3af7b61952428095e628e18ab0ba07a8
Sprovedena kontrolna terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici
Sa zadovoljstvom obavJeštavamo o rezultatima sprovedene kontrolne, terenske inspekcije riječnih korita Morače i Zete u Podgorici. Ova akcija je dio naših nastojanja da očuvamo naše...
Pročitaj više
471627403
Sprovedena terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici
Sa zadovoljstvom obavJeštavamo o rezultatima nedavno sprovedene terenske inspekcije riječnih korita Morače i Zete u Podgorici. Ova akcija je dio projektnih aktivnosti na projektu “RP...
Pročitaj više
iiiiiii1111
Edukacija mladih ekoloških aktivista U SEŠ "Mirko Vešović" u Podgorici
U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SEŠ “Mirko Vešović”. Cilj ove edukacije bio je osvijestiti učenike...
Pročitaj više
iiii
Edukacija mladih ekoloških aktivista u SSŠ "Ivan Uskoković" u Podgorici
U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SSŠ “Ivan Uskoković”. Edukacija je imala za cilj podizanje svijesti...
Pročitaj više
1 2