Blog

Your blog category

Brošura “RP MAP”

Informativno-edukativna brošura koja daje osvrt na neophodnost izrade štampanih i web biltena ,,RP MAP” (River Pollution Map) je dio projektnih aktivnosti NVU „Građanski aktivizam” na istoimenom projektu koji je podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond-a). Sadašnja situacija u Crnoj Gori vezana za problematiku tačkastih i difuznih izvora zagađenja vodotoka ukazuje na […]

Brošura “RP MAP” Read More »

Kontrolna terenska analiza i markiranje

Sprovedena je prva, druga i kontrolna terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici, tokom koje je identifikovano preko 30. neformalnih deponija, što je bilo u skladu sa očekivanim stanjem.   Nakon obilaska, izrađen je prvi od dva dvomjesečna biltena sa identifikovanim stanjem, u kojima su detaljno opisane pronađene deponije, uz priložene fotografije i

Kontrolna terenska analiza i markiranje Read More »

Web portal služi za podizanje svijesti o odlaganju otpada i zaštiti životne sredine – “prijavite nelegalnu deponiju”

Ovaj portal predstavlja ključni korak u našim naporima da podignemo svijest o važnosti pravilnog upravljanja otpadom i očuvanja naše životne sredine i dio je projektne aktivnosti na projektu “RP Map” podržanom od strane Eko-fonda. Kroz sadržaj portala, građani će imati priliku da saznaju više o prednostima pravilnog upravljanja otpadom i kako svojim djelovanjem mogu doprinijeti

Web portal služi za podizanje svijesti o odlaganju otpada i zaštiti životne sredine – “prijavite nelegalnu deponiju” Read More »

Uspješno završena izrada biltena za mapiranje otpada i zagađenja voda, uz terenski obilazak vodotoka

Nakon temeljne pripreme desk analize stanja, naši specijalisti za zaštitu životne sredine su zajedno sa ciljnom grupom pristupili terenskom analiziranju riječnih tokova Morače i Zete, koji se nalaze unutar podgoričke opštine. Cilj ove terenske aktivnosti koja je predvidjena projektom “RP Map” bio je mapiranje izvora zagađenja i deponija, uz detaljne opise prirode zagađenja i procjenu

Uspješno završena izrada biltena za mapiranje otpada i zagađenja voda, uz terenski obilazak vodotoka Read More »

Uspješno sprovedene edukativne aktivnosti o zaštiti životne sredine

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost o uspješno sprovedenim edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti životne sredine, a koje su predvidjene projektom “RP Map”. Kroz naše napore da podignemo svijest o važnosti očuvanja prirodnih resursa i održivog razvoja, ostvarili smo značajne rezultate. U okviru našeg angažmana, realizovali smo: Ovim putem želimo da zahvalimo svim učesnicima, partnerima i volonterima koji

Uspješno sprovedene edukativne aktivnosti o zaštiti životne sredine Read More »

Sprovedena terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici

Sa zadovoljstvom obavJeštavamo o rezultatima nedavno sprovedene terenske inspekcije riječnih korita Morače i Zete u Podgorici. Ova akcija je dio projektnih aktivnosti na projektu “RP Map” koji je podržan od strane Eko-fonda. Tokom inspekcije, identifikovali smo najmanje 15 neformalnih deponija u riječnim koritima, što je u skladu sa očekivanim stanjem. Detaljno smo dokumentovali svaku deponiju,

Sprovedena terenska inspekcija riječnih korita Morače i Zete u Podgorici Read More »

Edukacija mladih ekoloških aktivista U SEŠ “Mirko Vešović” u Podgorici

U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SEŠ “Mirko Vešović”. Cilj ove edukacije bio je osvijestiti učenike o značaju pravilnog upravljanja otpadom i promovisati održive prakse zaštite životne sredine. Edukacija je održana u prostorijama SEŠ “Mirko Vešović”, koje su bile adekvatno opremljene za predavanja, radionice i prezentacije. Detaljan plan

Edukacija mladih ekoloških aktivista U SEŠ “Mirko Vešović” u Podgorici Read More »

Edukacija mladih ekoloških aktivista u SSŠ “Ivan Uskoković” u Podgorici

U sklopu projekta “RP Map”, sprovedena je edukacija o pravilnom odlaganju otpada učenicima SSŠ “Ivan Uskoković”. Edukacija je imala za cilj podizanje svijesti o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom i njegovim uticajem na životnu sredinu. Edukacija je obuhvatila niz modula kako bi se osiguralo sveobuhvatno razumijevanje problema i promovisalo održivo ponašanje. Fokus je bio na

Edukacija mladih ekoloških aktivista u SSŠ “Ivan Uskoković” u Podgorici Read More »

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je ključni proces koji se odnosi na prikupljanje, transport, tretman, i odlaganje otpada na način koji minimizira negativne uticaje na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Ovaj proces obuhvata različite aktivnosti poput recikliranja, kompostiranja, energetskog iskorištavanja, kao i bezbjednog odlaganja otpada na deponije. Cilj upravljanja otpadom je smanjenje količine otpada koji se generiše, maksimiziranje

Upravljanje otpadom Read More »