Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2022. godinu

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost o aktivnostima i rezultatima sprovođenja Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za 2022. godinu, u skladu sa zakonskim propisima i smjernicama Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Iz izvještaja se zaključuje da se kao krovni normativni akt koji reguliše oblast upravljanja otpadom, ističe Zakon o upravljanju otpadom, koji je temelj za donošenje trideset pet podzakonskih akata objavljenih u Službenom listu Crne Gore. U 2022. godini, fokus Ministarstva bio je na izradi Predloga zakona o upravljanju otpadom, kao i predloga sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini.

Uprava za inspekcijske poslove odigrala je ključnu ulogu u sprovođenju zakonskih odredbi. Tokom 2022. godine, ekološka inspekcija je podnijela 251. inicijativu koje su obuhvatale inspekcijske nadzore civilnog sektora i NVO organizacija. Takođe, sprovedene su operativne aktivnosti u saradnji sa međunarodnim organizacijama za suzbijanje krivičnih djela protiv životne sredine, kao i obuke relevantnih aktera u oblasti sanacije kontaminiranih lokacija.

Komunalni otpad se upravlja na nivou jedinica lokalne samouprave, gdje se odlaže na sanitarnim deponijama, privremeno skladišti i djelimično selektivno odvaja radi ponovne upotrebe i recikliranja. U 2022. godini, sakupljeno je 292.077 tona komunalnog otpada, od kojih je 163.971 tona odloženo na sanitarnim deponijama. Takođe, primarnom i sekundarnom selekcijom, odvojeno je 4.479 tona reciklabilnog otpada.Iz izvještaja je evidentno da su sprovedene aktivnosti u skladu sa propisima i da su ostvareni određeni rezultati u oblasti upravljanja otpadom. Ipak, postoji potreba za daljim unapređenjem metodologije proračuna stope pokrivenosti uslugama upravljanja komunalnim otpadom, kao i za efikasnijim tretmanom kabastog i zelenog otpada.Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera ostaje posvećeno unapređenju sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, u cilju očuvanja životne sredine i promocije održivog razvoja.

Izvještaj je dostupan na sledećem linku https://www.gov.me/dokumenta/94748dc1-6737-4d29-8409-5c6ae30f1ca7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *